Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Bejelentkezés
zay069

A pedagógia értékelés folyamatai, formái és eszközei (8. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
Figyelembe veszem a tanulók értékelésénél, hogy személyre szóló legyen. Amely inkább fejlesztő, ösztönző legyen, nem pedig kritikus, megtorló, fegyelmező jellegű. Ahhoz, hogy a tanuló reális képet kapjon teljesítményéről, ennek érdekében folyamatosan értékelek valamilyen formában, mindezek mellett figyelembe veszem az iskolai követelményrendszert. Fontos a szóbeli és írásbeli értékelés megfelelő aránya és ...

Az oktatási folyamat (7. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
Az oktatási folyamatnál figyelembe veszem a didaktikai feladatokat, alapelveket. Mint például új ismeret feldolgozása, rendszerezése, rögzítése, ellenőrzés, értékelés. Fontos szerepet játszik a motiválás, melyet a tananyag milyenségének megfelelően választok ki. 

Az órát kezdem egy bevezető motiválással. Pl.: az adott témában felvillantok egy-egy képet. A diákokat folyamatosan motiválom, mely abban nyilvánul ...

A tanulási - tanítási folyamat tervezése; az oktatás tartalma (6. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
A nevelési és oktatási célok megfogalmazásának hatékonyságában meghatározó a tervezés sablonossága, amelynek jelentősége csökken, holott igen fontos része az óra tervezésének. A digitális anyagok minőségének megítélése és szétválogatása sok időt elvesz a közös, hatékony munkából. Véleményem szerint a tervezés túlságosan tartalom centrikus, mely kihat a tanulók aktivitására, tevékenységére, munkavégzésére. A ...

Tanítási - tanulási stratégiák (5. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
A stratégiák közé tartozik az információ, fogalomrendszer, készség tanítása, kognitív képességek fejlesztése, nyílt oktatás, differenciált egyéni fejlesztés, optimális elsajátítás, órán kívüli munka, játékos motiválás, IKT használat. 

Új információ átadására legjobb munkaforma a frontális, mint azt már az előbbiekben említettem kiegészítve azzal, hogy az óra céljait közlöm és az előismeretekre alapozok, ...

Az oktatás módszerei (4. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
A módszerek kiválasztásánál mindig figyelembe veszem tanulóim sajátosságait, közöttük lévő különbségeket. Fontosnak tartom a tanulási környezetet. A módszerek kiválasztásánál figyelembe veszem az oktatandó anyag tartalmát, mozzanatait, saját magam kompetenciáit, képességeit, valamint a változatosságot. A következő módszereket használom: előadás, szemléltetés, magyarázat, csoportos megbeszélés, munkáltató módszer. 

Az előadás módszerén domináns a pedagógus ...

Az oktatás szervezeti formái és szervezési módjai (3. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
Minden iskolai munkát meghatároz a NAT és a kerettanterv. Ezeket figyelembe véve elkészül a helyi tanterv és a pedagógiai program. Ezek elkészítése után minden kolléga megtervezi az adott tanévre szóló tanmenetét. A tanmenet alapján pedig a tanóráit. Tanórákon különböző munkaformákat alkalmazok, melyet a tananyag sajátosságai alapján választok meg. Ezek lehetnek ...

Tanulási környezet (2. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
Általánosságban három sémára osztjuk a tanulási környezetet. Mely lehet iskolai, iskolán kívüli és otthoni. A mi iskolánkban integrált tanulási környezetről beszélhetünk. Tanulóink információszerzés céljából használhatnak interaktív táblát, tanulói laptopot, táblagépeket. A számítástechnika teremben pedagógus irányításával szabad internethasználat biztosított. A széleskörű tájékozottság biztosítása érdekében. 
Iskolán kívül is tájékozódhatnak kommunikáció útján. Pl.: ...

Az iskola világának narratívái: elmélete és gyakorlata a pedagógiában (1. téma)

Tóthné Zay Andrea · 2 éve
Az iskola világa igen összetett rendszer, melyet több összetevő határoz meg. Ilyen összetevő a dolgozók viselkedése, kultúrái, szabályai. A mi iskolánkban több kultúra találkozik egymással, például roma kultúra. A nem roma kisebbséghez tartozó gyerekeket és a roma gyerekeket nagyon nehéz volt motiválni arra, hogy megismerjék egymás kultúráját, nézeteit, szokásait. Iskolánk ...